دکتر سیدعلی سادات میره ای متخصص کودکان و نوزادان

ped cart1 GREEN 1024x683 - دکتر سیدعلی سادات میره ای متخصص کودکان و نوزادان

دارای بورد تخصصی کودکان و نوزادان
عضو انجمن آکادمی اطفال آمریکا
سابقه ۱۸ سال طبابت در مراکز درمانی قم
پزشک بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستانهای نکویی و ایزدی
مولف کتاب خواب پرقدرت
موسس سایت آموزشی درمان
راه اندازی بخش NICU بیمارستان آیت اله کاشانی جیرفت

icterra 1024x300 - دکتر سیدعلی سادات میره ای متخصص کودکان و نوزادان