4 تا 6 ماهگی

4مطلب موجود می باشد.
I102964 Alimentation Bebe 5 Mois
4 تا 6 ماهگی

تغذیه نوزاد ۵ ماهه


کودک در حال حاضر ۵ ماهه است. شما پیشرفت آنها را روز به روز می بینید و برای برخی از کودکان، این ماه شاید با یک نقطه

Be Be 6 Mois Qui Mange1
4 تا 6 ماهگی

تغذیه نوزاد ۶ ماهه


این ماه مرحله بسیار مهمی در زندگی کودک شما است: مرحله تنوع غذایی. به آرامی، شما قادر خواهید بود طعم های جدیدی را معرفی کنید و کودک خود

4 تا 6 ماهگی

پوره مرغ


مرغ مملو از مواد مغذی اساسی، چربی و پروتئینی است که نوزاد شما برایرشد به آن نیاز دارد. پوره غذای کودک مرغ ارگانیک است! این غذا با

4 تا 6 ماهگی

نوشیدنی بهاری مارچوبه و نعناع


این فرمول پوره بچه مارچوبه و نعناع ترکیبی غلیظ و مخملی با طعمی سبک و زنده است! این پوره سریع و ساده تنها در ۲۰ دقیقه تهیه