بارداری

2مطلب موجود می باشد.
ویدیوهای آموزشی

زمان انتقال کرونا در بارداری


تغذیه

اگر فرزندی زیبا می‌خواهید این مواد غذایی را بخورید!


سیاری از مادران باردار در طول بارداری از شیر زعفران استفاده می‌کنند که بهتر است مقدار زعفران آن زیاد نباشد، چون در مقادیر بالا باعث افزایش خطر…