بخشش، متخصص اطفال قم

1مطلب موجود می باشد.
01 32 282x150 - جای خالی بخشش در زندگی پیچیده امروزی
سلامت روان

جای خالی بخشش در زندگی پیچیده امروزی


تا پیش از جنگ جهانی دوم، روانشناسی تنها در حوزه‌هایی همچون بهبود بیماری‌های روانی فعالیت داشت، اما پس از جنگ جهانی، آسیب‌های روانی بسیاری برای مردم، جنگ‌زدگان…