بد

1مطلب موجود می باشد.
ignore it 282x150 - برخوردهایی که اثرمنفی بر کودکان دارد
سلامت روان

برخوردهایی که اثرمنفی بر کودکان دارد


● گذاشتن اسم روی بچه ها ” لال ” یا ” بچه بد “ اگر کودکان را نامهایی مانند احمق و تنبل و… بنامید باور می کنند…