بلوغ

3مطلب موجود می باشد.
کودکان

بلوغ زودرس چیست؟


بلوغ زودرس چیست؟  –  بلوغ اصطلاحی برای تغییراتی در بدن است که کودک اتفاق می افتد. بلوغ اولیه زمانی است که بدن کودک در سنین بسیار کمتری از حد طبیعی…

سلامت روان

ارتباط با نوجوانان، سازش یا تقابل؟


دوران بلوغ حساس‌ترین دوره زندگی همه نوجوانان به شمار می‌رود. در این دوران نوجوان از لحاظ فیزیکی، روحی‌روانی، عاطفی، رفتاری و اخلاقی دستخوش تغییرات بسیار زیادی است که…

سلامت روان

پنج نشانه عدم بلوغ عاطفی


تشخیص بلوغ جسمی بسیار آسان است؛ به راحتی می‌توانیم بفهمیم چه کسی یک دهه دیگر از رشدش را پشت سر گذاشته – و بنابراین می‌توانیم انتظارات و…