بهترین دکتر کودکان قم

1مطلب موجود می باشد.
Baby and SIDs 282x150 - پیشگیری از مرگ ناگهانی نوزاد
نوزادان

پیشگیری از مرگ ناگهانی نوزاد


توصیه های آکادمی اطفال آمریکا برای کاهش خطر مرگ نوزاد مرتبط با خواب: نوزاد باید بر روی یک سطح محکم و مسطح و جدا از والدین در…