بیش فعالی

2مطلب موجود می باشد.
سلامت روان

اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کودکان و راه‌های درمان آن


اختلال بیش فعالی یک اختلال رفتاری رشدی در روان‌پزشکی و تقریبا از شایع‌ترین اختلال رفتاری در کودکان و نوجوانان در حوزه روانپزشکی است و عمدتا در پسران بیش…

سلامت روان

اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کودکان و راه‌های درمان آن


اختلال بیش فعالی یک اختلال رفتاری رشدی در روان‌پزشکی و تقریبا از شایع‌ترین اختلال رفتاری در کودکان و نوجوانان در حوزه روانپزشکی است و عمدتا در پسران بیش…