تبلت

1مطلب موجود می باشد.
863457cb aa51 4af3 b6c4 da8ccb2b4ad4 3549 0000072bdc95e11a 282x150 - کودک و رسانه
کودکان

کودک و رسانه


?کودک و رسانه کودکان روزانه هدف تعداد بیشماری از پیام‌های مختلف اعم از تبلیغاتی ،سرگرمی و… از طرف رسانه‌ها هستند که تاثیر گذار بر رفتار کودکان است….