حسادت

1مطلب موجود می باشد.
a baby brother or sister is on the way how do we deal with a little jealousy full 282x150 - تاثیر تولد فرزند دوم بر فرزند اول
اخبار پزشکی

تاثیر تولد فرزند دوم بر فرزند اول


کودکان در مقابل ورود نوزاد جدید واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند. مشکلات شایع کودکان عبارتند از:لجبازیقشقرق به پا کردنتحریک پذیریرفتار خشن با شیرخوار مانند محکم بغل کردن، ضربه…