دکترمیره ای

1مطلب موجود می باشد.
486373963 H 282x150 - 10 نکته جالب در مورد روغن زیتون
تغذیه

۱۰ نکته جالب در مورد روغن زیتون


۱- منشاء دقیق زیتون ناشناخته است ، اما شواهد باستان شناسی نشان می دهد که مردم از ۸۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح درست کردن روغن زیتون…