شخصیت سالم

1مطلب موجود می باشد.
sigmund freud 660x330 1 282x150 - شخصیت سلامت از دیدگاه روانکاوی
سلامت روان

شخصیت سلامت از دیدگاه روانکاوی


دستیابی به ناخودآگاه یا ناهشیار درمانی است که روانکاوان در برابر مراجع انجام می‌دهند. در رویکرد روانکاوی، روانکاو تلاش می‌کند محتویات ناهشیار را به بخش هشیار منتقل…