شکایت

1مطلب موجود می باشد.
negarani 1 282x150 - چگونه دست از شکوه و شکایت برداریم و زندگی کنیم
اخبار پزشکی

چگونه دست از شکوه و شکایت برداریم و زندگی کنیم


نگران نباشید، شکایت کردن به معنای بیان نظرات‌ در مورد چیزهایی که احساس می‌کنید درست نیستند یا رضایت‌بخش نیستند، اشتباه نیست. شکایت کردن می‌تواند درجه‌های مختلفی داشته…