شکم

1مطلب موجود می باشد.
tummy time 282x150 - چرا خواباندن روی شکم مهم است؟
نوزادان

چرا خواباندن روی شکم مهم است؟


همانطور که کارشناسان همیشه تأکید کرده اند که نوزاد خود را به پشت بخوابانید ، گاهی اوقات در مورد اهمیتی که کودک شما مدتی نیز روی شکم…