علائم کرونا دلتا در کودکان

1مطلب موجود می باشد.
کرونا دلتا در کودکان
اخبار پزشکی

کرونا نوع دلتا در کودکان چگونه است؟


نوع دلتا بیش از دو برابر انواع قبلی مسری است، و داده هایی وجود دارد که نشان می دهد ممکن است باعث بیماری شدیدتری شود. پزشکی ییل گزارش…