غریزه

1مطلب موجود می باشد.
سلامت روان

نکاتِ مهمِ آموزش جنسی به کودکان


مسائل جنسی بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما بزرگ‌سالان است، اما ما اغلب از بحث در مورد این موضوعات با کودکان خردسال خود احساس راحتی نمی‌کنیم. اکثریت قریب…