غیبت

1مطلب موجود می باشد.
45967570 303 282x150 - چرا پشت سر دیگران حرف می‌زنیم؟
اخبار پزشکی

چرا پشت سر دیگران حرف می‌زنیم؟


بیشتر افراد گهگاه پشت سر دیگران حرف می‌زنند، اما کمتر کسی حاضر است اعتراف کند که اصلا اهل غیبت‌ کردن است. برخی پژوهشگران می‌گویند حرف زدن پشت…