فرزند اول

1مطلب موجود می باشد.
9e8fb52f 07c5 4d15 a114 1bd094262be0 small 282x150 - فرزند اول باهوش تر و موفق تر است یا فرزند بعدی؟
کودکان

فرزند اول باهوش تر و موفق تر است یا فرزند بعدی؟


یک تحقیق جدید نشان می دهد که مهارت های ذهنی و فکری فرزند اول بدلیل توجه بیشتر پدر و مادر که بر ورزیدگی ذهنی او تاثیر مثبت…