قطره آهن

2مطلب موجود می باشد.
تغذیه

پاسخ به سوالات رایج والدین در زمینه مصرف قطره آهن


زمان شروع قطره آهن چه موقع است و تا چه سنی باید ادامه داشته باشد؟ زمان شروع قطره آهن از پایان ۶ ماهگی یا همزمان با شروع…

تغذیه

قطره آهن در کودکان و نوزادان


دریافت آهن کافی توسط نوزادان از آن رو بسیار مهم است که فقر آهن شکل‌گیری و رشد کودک را با تاخیری جدی مواجه می‌کند و عوارض بلندمدتی را ایجاد می‌کند. نوزادان سالمی…