لوپوس

1مطلب موجود می باشد.
سلامت روان

بیماری خودایمنی لوپوس و ارتباط آن با استرس


لوپوس یک بیماری خود ایمنی-التهابی پیچیده است که ارگان‌های مختلف بدن را با طیف وسیعی از علائم درگیر می‌کند بگونه‌ای که از آن به عنوان «بیماری هزار…