لکنت

1مطلب موجود می باشد.
125511860241 282x150 - در مغز اشخاصی که لکنت زبان دارند چه اتفاقی می‌افتد؟
اخبار پزشکی

در مغز اشخاصی که لکنت زبان دارند چه اتفاقی می‌افتد؟


چرا برخی از انسان‌ها نمی‌توانند روان صحبت کنند؟ دانشمندان سال‌ها در جست‌وجوی پاسخی برای این پرسش بودند. در سال‌های اخیر در اثر پیشرفت ابزارهای تصویربرداری از مغز…