ماکروبیوتیک

1مطلب موجود می باشد.
Macrobiotics 01 282x150 - تغذیه سالم: رژیم ماکروبیوتیک چیست و چرا سالم است؟
تغذیه

تغذیه سالم: رژیم ماکروبیوتیک چیست و چرا سالم است؟


رژیم ماکروبیوتیک بیش از آنکه یک رژیم غذایی باشد نوعی نگرش نسبت به جهان هستی و روش زندگی است که از فلسفه و طب شرقی الهام گرفته…