مدرسه

2مطلب موجود می باشد.
سبک زندگی

کرونا و کودکان: برای آموزش و سرگرمی بچه‌ها چه کنیم؟


مدرسه‌‌ها تعطیل است و خیلی از خانواده‌ها در قرنطینه خانگی. بچه‌ها یا پای تلویزیونند یا تبلت و گوشی به دست. بعضی‌ها همین را هم ندارند. یا با…

کودکان

تحقیقات نشان می‌دهد مدرسه رفتن صبح‌ زود برای کودکان مضر است


تیجه برخی تحقیقات نشان می‌دهد صبح زود به مدرسه رفتن برای کودکان مضر است و می‌تواند سلامت آنها را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیقات در مورد بهترین…