نفخ

1مطلب موجود می باشد.
05ba71cc 5086 472e 934b d83c304a939a 4336 000007f36be596ff 282x150 - تسکین کولیک نوزادی
کودکان

تسکین کولیک نوزادی


🔹اولین اقدام تغییر تکنیک تغذیه نوزاد می باشد به نحوی که هوای کمتری وارد معده کودک شود یا از تحریک بیشتر پرهیز شود. این روش ها از…