نقد

1مطلب موجود می باشد.
101016 teachingthinking2 282x150 - چرا «تفکر نقاد» را باید یاد گرفت و به فرزندان آموزش داد؟
سلامت روان

چرا «تفکر نقاد» را باید یاد گرفت و به فرزندان آموزش داد؟


ویژگی‌های افرادی که دارای تفکر نقادانه هستند: روحیه‌ی پرسشگری دارند. خود نقد پذیرند. داوری و قضاوت آن‌‌ها ‌به دور از تعصب و لجبازی است.  هر چیزی را…