نوتریتارین

1مطلب موجود می باشد.
تغذیه

رژیم نوتریتارین، کنترل اشتها و بالاترین سطح سیستمِ ایمنی


رژیمی که براساس مقدار مواد مغذی موجود در غذا و با هدف کاهش وزن، کنترل اشتها و بدست آوردن بالاترین سطح ممکن سیستم ایمنی تنظیم می‌شود نوتریتارین نام دارد. دکتر…