نوجوانان

2مطلب موجود می باشد.
سلامت روان

ارتباط با نوجوانان، سازش یا تقابل؟


دوران بلوغ حساس‌ترین دوره زندگی همه نوجوانان به شمار می‌رود. در این دوران نوجوان از لحاظ فیزیکی، روحی‌روانی، عاطفی، رفتاری و اخلاقی دستخوش تغییرات بسیار زیادی است که…

سلامت روان

با نوجوان‌ها چطور درباره پورن حرف بزنیم؟


این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که نسل جدید با تماشای پورنوگرافی آنلاین در حال قد کشیدن و بلوغ یافتن است. اما پرسش اصلی اینجاست که تماشای…