نوزاد نارس، متخصص اطفال قم

1مطلب موجود می باشد.
bebe pieds 282x150 - ارتباط بین نارسایی نوزادان پسر و پیری زودرس آنان
نوزادان

ارتباط بین نارسایی نوزادان پسر و پیری زودرس آنان


پژوهشگران کانادایی در تازه‌ترین مطالعات خود دریافته‌اند نوزادان پسر نارس که وزنشان در زمان تولد کمتر از یک کیلوگرم است، ظاهرا از نوزادان پسر که هنگام تولد…