هیجان

2مطلب موجود می باشد.
59 1 282x150 - اهميت مديريت هيجان در چيست؟
سبک زندگی

اهمیت مدیریت هیجان در چیست؟


انسان با مجموعه احساسات و هیجانات متفاوت در طول زندگی خود روبه‌رو می‌شود و چنانچه بتواند این هیجانات و احساسات را به‌خوبی کنترل کند، می‌تواند زندگی و…

Picture1 282x150 - هوش هيجانی، کاربردی‌ترین هوش در زندگی چیست؟
سلامت روان

هوش هیجانی، کاربردی‌ترین هوش در زندگی چیست؟


وقتی صحبت از هوش به میان‌ می‌آید، معمولاً به یاد نمره‌های درسی و یا تست‌های هوش و آزمون‌های هوشی می‌افتیم، اما به تعبیری دیگر‌ می‌توان گفت که…