چاقی کودکان

1مطلب موجود می باشد.
Obesity GettyImages 78158454 282x150 - چاقی دوران کودکی و همه گیری: تغییرات کوچکی که می تواند تغییرات بزرگی ایجاد کند
سبک زندگی

چاقی دوران کودکی و همه گیری: تغییرات کوچکی که می تواند تغییرات بزرگی ایجاد کند


با تغییرات کوچکی در زندگی باعث عدم افزایش وزن در کودکان شویم
دکتر میره ای متخصص تغذیه کودکان در قم