کم خونی

1مطلب موجود می باشد.
baby being medicated 56443700 59bbff616f53ba00107ed082 282x150 - قطره آهن در کودکان و نوزادان
تغذیه

قطره آهن در کودکان و نوزادان


دریافت آهن کافی توسط نوزادان از آن رو بسیار مهم است که فقر آهن شکل‌گیری و رشد کودک را با تاخیری جدی مواجه می‌کند و عوارض بلندمدتی را ایجاد می‌کند. نوزادان سالمی…