کنترل خشم

1مطلب موجود می باشد.
controlling anger 282x150 - مهارت کنترل خشم را یاد بگیریم
سلامت روان

مهارت کنترل خشم را یاد بگیریم


در میان هیجانات منفی که افراد در موقعیت‌های مختلف تجربه می‌کنند، خشم، غم، ترس و اضطراب چهار هیجان منفی و اصلی هستند که به طور روزانه همه افراد درگیر آن می‌شوند. خشم احساسی طبیعی و ذاتی است که به ما می‌گوید مشکلی وجود دارد و شرایط مساعد نیست. خشم به‌صورت جسمانی، فکری و رفتاری بروز کرده و باعث واکنش طبیعی ارگانیسم نسبت به شرایطی می‌شود که فرد دچار ناکامی است.