کودکان

2مطلب موجود می باشد.
سبک زندگی

به کودکان اینترنت بدهید اما نظارت کنید


کودکان را نمی‌توان و نباید از اینترنت دور نگه داشت‌ اما می‌‌توان شرایطی فراهم کرد که اینترنت برای آن‌ها مفید، آموزنده و درعین حال امن باشد. به…

سلامت روان

ما خوش‌طینت به دنیا می‌آییم یا بدذات و خبیث؟


حس اخلاقی در انسان ذاتی است یا آن را در جامعه یاد می‌گیرد؟ اینکه انسان خوش طینت و نیک نهاد یا خبیث و بدذات به دنیا می‌آید…