کولیک

2مطلب موجود می باشد.
ویدیوهای آموزشی

کولیک نوزادی یا گریه زیاد نوزاد


کودکان

تسکین کولیک نوزادی


🔹اولین اقدام تغییر تکنیک تغذیه نوزاد می باشد به نحوی که هوای کمتری وارد معده کودک شود یا از تحریک بیشتر پرهیز شود. این روش ها از…