کینوا

1مطلب موجود می باشد.
Quinoa Edited 480x320 1 282x150 - کینوا
تغذیه

کینوا


کینوا (Quinoa) به عنوان خاویار گیاهی یا برنج اینکا هم نامیده می شود. کینوا شبه غله است یعنی دانه ای است که شبیه غلات ( بویژه برنج)…