3هفتگی

1مطلب موجود می باشد.
03a 282x150 - نوزاد در سه هفتگی
نوزادان

نوزاد در سه هفتگی


فرزندپروری کودک ۳ هفته ای می تواند شروع یک تغییر بزرگ برای شما و کوچولوی شما باشد. در ۳ هفتگی ، کودک شما بسیار هوشیار و فعال می…