4هفتگی

1مطلب موجود می باشد.
4week 282x150 - نوزاد در چهار هفتگی
نوزادان

نوزاد در چهار هفتگی


در ۴ هفتگی ، کودک شما تقریباً یک ماهه است و هر دو شما در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییرات بزرگی را تجربه کرده اید. قبل از انجام…