ADHD

2مطلب موجود می باشد.
2 .jpg .jpg2  282x150 - اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کودکان و راه‌های درمان آن
سلامت روان

اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کودکان و راه‌های درمان آن


اختلال بیش فعالی یک اختلال رفتاری رشدی در روان‌پزشکی و تقریبا از شایع‌ترین اختلال رفتاری در کودکان و نوجوانان در حوزه روانپزشکی است و عمدتا در پسران بیش…

ADHD 18 healthyplace me 282x150 - اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کودکان و راه‌های درمان آن
سلامت روان

اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کودکان و راه‌های درمان آن


اختلال بیش فعالی یک اختلال رفتاری رشدی در روان‌پزشکی و تقریبا از شایع‌ترین اختلال رفتاری در کودکان و نوجوانان در حوزه روانپزشکی است و عمدتا در پسران بیش…