بایگانی

34مطلب موجود می باشد.
46113231 9246 b 4917 282x150 - حماقت یا شرارت؟ کدام خطرناک‌ترند؟

ویدیو: حماقت یا شرارت؟ کدام خطرناک‌ترند؟


Bonhoeffer's theory of stupidity …

43654984 3863 b 8702 282x150 - درونگرایی و برونگرایی

ویدیو: درونگرایی و برونگرایی


introverts and extroverts …

43652506 8783 b 7583 282x150 - هشت مرحله توسعه اریکسون

ویدیو: هشت مرحله توسعه اریکسون


Erikson 8 Stages of Development …

43640846 6611 b 4072 282x150 - بازسازی عادت‌های منفی! چطور یک منِ بهتر از خودمان بسازیم؟

ویدیو: بازسازی عادت‌های منفی! چطور یک منِ بهتر از خودمان بسازیم؟


How to Change Bad Habits …

43637027 7388 b 8332 282x150 - هرم نیازهای مازلو

ویدیو: هرم نیازهای مازلو


Maslow's hierarchy of needs …

43636703 2169 b 8661 282x150 - بیش فعالی و نقص توجه - ADHD

ویدیو: بیش فعالی و نقص توجه – ADHD


ای دی اچ دی …

43636622 5015 b 4543 282x150 - اثر پیگمالیون در روابط فردی و کاری

ویدیو: اثر پیگمالیون در روابط فردی و کاری


The Pygmalion Effect …

43636059 1371 b 4264 282x150 - طبقه‌بندی بلوم _ ساختار سفر یادگیری

ویدیو: طبقه‌بندی بلوم _ ساختار سفر یادگیری


Blooms Taxonomy _ Structuring the Learning Journey …

43339667 2252 b 4808 282x150 - آموزش زدن اسپری

ویدیو: آموزش زدن اسپری


دکتر سیدعلی سادات میره ای متخصص کودکان و نوزادان – مطب خ جمهوری بلوار محمودنژاد ساختمان شهر پزشکان طبقه ششم تلفن نوبت ده …