ویدیو: نحوه زدن اسپری نازونکس

42550448 4154 b  9242 - نحوه زدن اسپری نازونکس

مراحل
بینی را به آرامی باد کنید
اسپری بینی را به آرامی تکان دهید
کلاهک را بردارید
اسپری بینی را به صورت عمودی نگه دارید، انگشت شست را زیر بطری، انگشتان را در دو طرف نازل نگه دارید.
سر خود را کمی به جلو خم کنید
یک سوراخ بینی را با انگشت خود ببندید
اسپری نازل را در سوراخ دیگر بینی قرار دهید
اسپری نازل را به سمت گوشه داخلی چشم خود در همان سمت بگیرید*
به آرامی از طریق بینی نفس بکشید و اپلیکاتور را محکم بین انگشتان و شست خود فشار دهید
اسپری نازل را از سوراخ بینی بیرون بیاورید و به آرامی از دهان بیرون دهید
دستگاه

دیدگاهتان را بنویسید