بایگانی

1مطلب موجود می باشد.
ویدیو: نحوه زدن اسپری سالین در بینی

ویدیو: نحوه زدن اسپری سالین در بینی


مراحل اسپری را به سمت راست بینی هدایت کنید کمی به سمت عقب و به سمت بالای گوش راست خود نشانه بگیرید اسپری را کاملا فشار د …