بایگانی

10مطلب موجود می باشد.
28522284 6265 b  1770 282x150 - نحوه شروع غذای جامد در شیرخوار

ویدیو: نحوه شروع غذای جامد در شیرخوار


دکتر سیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان …

27521421 6361 b  2495 282x150 - علل ولع زیاد شیرخوردن نوزاد

ویدیو: علل ولع زیاد شیرخوردن نوزاد


دکترسیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان …

27518184 3049 b  5115 282x150 - علائم گرسنگی شیرخوار

ویدیو: علائم گرسنگی شیرخوار


دکترسیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان …

26637877 5882 b  3413 282x150 - پیشگیری از خفگی در کودکان

ویدیو: پیشگیری از خفگی در کودکان


دکترسیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان (متخصص اطفال) قم …

26562232 6560 b  3709 282x150 - یبوست در شیرخواران

ویدیو: یبوست در شیرخواران


دکترسیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان (متخصص اطفال) در قم …

26257589 9353 b  3714 282x150 - میزان مصرف شیرخشک

ویدیو: میزان مصرف شیرخشک


دکترسیدعلی سادات میرئی …

26113506 1879 b  2693 282x150 - توصیه هایی برای استحکام استخوان کودکان

ویدیو: توصیه هایی برای استحکام استخوان کودکان


برای داشتن استخوانهای قوی در کودکان چه باید کرد؟ …

26113364 6929 b  2269 282x150 - مصرف آب میوه در کودکان

ویدیو: مصرف آب میوه در کودکان


توضیحات متخصص اطفال در مورد دادن آبمیوه به کودکان …

26111685 9476 b  8454 282x150 - خواباندن نوزاد

ویدیو: خواباندن نوزاد


توصیه هایی برای خواباندن نوزاد …