بایگانی

2مطلب موجود می باشد.
42550939 9275 b  6358 282x150 - نحوه استفاده از اسپری دیسکی

ویدیو: نحوه استفاده از اسپری دیسکی


42550448 4154 b  9242 282x150 - نحوه زدن اسپری نازونکس

ویدیو: نحوه زدن اسپری نازونکس


مراحل بینی را به آرامی باد کنید اسپری بینی را به آرامی تکان دهید کلاهک را بردارید اسپری بینی را به صورت عمودی نگه دارید، …