بایگانی

6مطلب موجود می باشد.
28522284 6265 b  1770 282x150 - نحوه شروع غذای جامد در شیرخوار

ویدیو: نحوه شروع غذای جامد در شیرخوار


دکتر سیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان …

27533114 3148 b  3149 282x150 - میزان فیبر مواد غذایی مورد نیاز کودکان

ویدیو: میزان فیبر مواد غذایی مورد نیاز کودکان


دکترسیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان …

27529537 5722 b  6168 282x150 - نحوه برخورد با غذا نخوردن کودک

ویدیو: نحوه برخورد با غذا نخوردن کودک


دکترسیدعلی سادات میرئی …

27521421 6361 b  2495 282x150 - علل ولع زیاد شیرخوردن نوزاد

ویدیو: علل ولع زیاد شیرخوردن نوزاد


دکترسیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان …

27518184 3049 b  5115 282x150 - علائم گرسنگی شیرخوار

ویدیو: علائم گرسنگی شیرخوار


دکترسیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان …

27112897 7137 b  8165 282x150 - شب ادراری در کودکان

ویدیو: شب ادراری در کودکان


دکترسیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان (متخصص اطفال) قم . . . . . #آبمیوه #کودک #بچه #مادر #پدر #مامان #بابا #متخ …