بایگانی

2مطلب موجود می باشد.
50613569 9414 b  9883 282x150 - تامی تایم یا خواباندن نوزاد روی شکم

ویدیو: تامی تایم یا خواباندن نوزاد روی شکم


۰۹۹۱۲۰۵۵۲۴۳ قم …

50611230 4643 b  2644 282x150 - نحوه قنداق کردن نوزاد

ویدیو: نحوه قنداق کردن نوزاد


دکتر میره ای متخصص کودکان و نوزادان در قم ۰۹۹۱۲۰۵۵۲۴۳ …