بایگانی

1مطلب موجود می باشد.
42550448 4154 b  9242 282x150 - نحوه زدن اسپری نازونکس

ویدیو: نحوه زدن اسپری نازونکس


مراحل بینی را به آرامی باد کنید اسپری بینی را به آرامی تکان دهید کلاهک را بردارید اسپری بینی را به صورت عمودی نگه دارید، …