بایگانی

8مطلب موجود می باشد.
28522284 6265 b  1770 282x150 - نحوه شروع غذای جامد در شیرخوار

ویدیو: نحوه شروع غذای جامد در شیرخوار


دکتر سیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان …

27521421 6361 b  2495 282x150 - علل ولع زیاد شیرخوردن نوزاد

ویدیو: علل ولع زیاد شیرخوردن نوزاد


دکترسیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان …

27518184 3049 b  5115 282x150 - علائم گرسنگی شیرخوار

ویدیو: علائم گرسنگی شیرخوار


دکترسیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان …

26562232 6560 b  3709 282x150 - یبوست در شیرخواران

ویدیو: یبوست در شیرخواران


دکترسیدعلی سادات میرئی متخصص کودکان و نوزادان (متخصص اطفال) در قم …

26257589 9353 b  3714 282x150 - میزان مصرف شیرخشک

ویدیو: میزان مصرف شیرخشک


دکترسیدعلی سادات میرئی …

26257549 8277 b  7701 282x150 - زمان انتقال کرونا در بارداری

ویدیو: زمان انتقال کرونا در بارداری


دکترسیدعلی سادات میرئی متخصص اطفال …

26111685 9476 b  8454 282x150 - خواباندن نوزاد

ویدیو: خواباندن نوزاد


توصیه هایی برای خواباندن نوزاد …

26086448 8952 b  1119 282x150 - توصیه هایی برای خواباندن شیرخوار

ویدیو: توصیه هایی برای خواباندن شیرخوار


دکترسیدعلی سادات میره ای متخصص کودکان و نوزادان …