درمان کروپ

croupppppp - درمان کروپ

🚩 درمان کروپ

🔰درمان

درمان در موارد خفیف معمولا شامل استفاده از دگزامتازون(۰٫۶mg\kgMAX10mg) وریدی یاعضلانی ویا خوراکی می باشد ( محتویات آمپول دگزامتازون را می توان داخل آب میوه رقیق کرده و بصورت خوراکی استفاده نمود ) .داروی آلترناتیو پردنیزولون خوراکی است که می تواند با دوز ۲mg/kg/day منقسم در دو تا سه دوز مورد استفاده قرار گیرد .

◀️در موارد متوسط تا شدید بیماری مثلا در کودکانی که دیسترس تنفسی دارند و یا در هنگام استراحت و بدون وضعیت گریه کردن دچار استریدور می شوند ، از نیولایز آمپول های اپی نفرین معمولی (یک میلی گرم در یک میلی لیتر)با دوز ۲.۵ آمپول برای زیر ۴سال و ۵آمپول برای بالای ۴سال ، داخل ۳ تا ۵ میلی لیتر نرمال سالین استفاده می شود . تاثیر بهینه دارو در عرض ۱۰ تا ۲۰ دقیقه ظاهر شده

و تا حدود یک و نیم ساعت تداوم دارد با توجه به خطر بازگشت علائم پس از طی این مدت، بهتر است بیمار دگزامتازون نیز دریافت نموده و حداقل دو تا سه ساعت تحت نظر قرار گرفته شود .

◀️در موارد شدیدتر و یا مواردی که علی رغم درمان مناسب ، علائم تداوم دارد بهتر است بیمار بستری شده و درمان استنشاقی هر ۲۰ دقیقه (حداکثر تا سه دوز) تکرار گردد و درمان با دگزامتازون نیز ادامه یابد . این بیماران باید بدقت از نظر تنفسی تحت نظر گرفته شوند و از نظر تشخیص های افتراقی دیگر مانند آسپیراسیون جسم خارجی ، تراکئیت باکتریال و… نیز پیگیری گردند .

دیدگاهتان را بنویسید