مقدار آهن در قرص ها و کپسول های روتین موجود در بازار

86e31ab2 088a 4dd5 8380 ef789896883f 3549 0000072f432167cd 1 - مقدار آهن در قرص ها و کپسول های روتین موجود در بازار

🔸کپسول هماتینیک اسید:

۱۵ میکرو گرم ویتامین ب۱۲ ، ۳۵۰ میلی گرم فروس فومارات (معادل ۱۱۵ میلی گرم آهن فلزی) ، ۱۵۰ میلی گرم ویتامین C و ۱ میلی گرم فولیک اسید.

🔸قرص فروس سولفات:

۲۰۰ میلی گرمی است که حاوی حدود ۵۰ میلی گرم اهن می باشد.

🔸 کپسول ففول:

حاوی ۱۵۰ میلی گرم سولفات آهن (معادل۴۷ میلی گرم آهن المنتال یا خالص) و ۵/۰ میلی گرم فولیک اسید می باشد.

🔸فرفولیک ( FERFOLIC ):

کپسول پیوسته رهش یا قرص حاوی ۶۰ میلیگرم آهن+۰٫۴ میلیگرم فولیک اسید.

🔸فولایرون زینک :

۴۸ میلیگرم آهن+۰٫۵ میلیگرم فولیک اسید+۷ میلیگرم روی.

🔸فیفار ( fefar ):

حاوی ۴۷ میلی گرم آهن+۰٫۵میلیگرم فولیک اسید.

🔸 کپسول فولایرون:

حاوی ۶۰ میلیگرم آهن

🔸 شربت فروگلوبین:

ب۱۲ + ۷ میلیگرم آهن در هر ۵ سی سی

🔸قرص ایزن پلاس:

حاوی ۲۰ میلی گرم آهن +ویتامین ث +ویتامین های ب

🔸آمپول ونوفر (داخل وریدی):

حاوی ۱۰۰ میلی گرم آهن در هر ۵ سی سی

🔸قطره آهن ایرانی:

هر سی سی حاوی ۲۵ میلیگرم آهن

🔸قطره irovit :

حاوی ۱۵ میلیگرم آهن در هر سی سی

🔰انواع کپسول ها با میزان آهن المنتال:

🔸فرامکس ۱۵۰: ۱۵۰ میلی گرم آهن با پوشش پلی ساکاریدی نشاسته

🔸هماتینیک: ۱۱۵ میلی گرم آهن با ملح فومارات

🔸فروسانول دئودنال: ۱۰۰ میلی گرم آهن با ملح گلایسین سولفات

🔸فروفورت دئودنال: ۱۰۰ میلی گرم آهن با ملح گلایسین سولفات

🔸فروسانول گاین: ۸۰ میلی گرم آهن با ملح گلایسین سولفات

🔸فروفورت گاین: ۸۰ میلی گرم آهن با ملح گلایسین سولفات

🔸ایرونورم: ۵۵ میلی گرم آهن با ملح سولفات

🔸ففار: ۴۷ میلی گرم آهن با ملح سولفات

cart visit1a 300x200 - مقدار آهن در قرص ها و کپسول های روتین موجود در بازار

🔸ففول: ۴۷ میلی گرم آهن با ملح سولفات

🔸ایروویت: ۴۷ میلی گرم آهن با ملح سولفات

🔸سیدرال فورت: ۳۰ میلی گرم آهن لیپوزومال( احاطه شده با فسفولیپید طبیعی)

🔸فرودین: ۲۸ میلی گرم آهن با ملح بیس گلیسینات

🔸ایزی آیرون: ۲۸ میلی گرم آهن با ملح گلایسینات

🔸فروگلوبین: ۲۴ میلی گرم آهن با ملح فومارات

🔸مارینوکس: ۲۱ میلی گرم آهن

🔸فررولین: ۲۱ میلی گرم آهن

🔸ایزن پلاس( یوروویتال): ۲۰ میلی گرم آهن با ملح فومارات

🔸ویتاگلوبین: ۱۸میلی گرم آهن

🔸سیدرال: ۱۴ میلی گرم آهن لیپوزومال

🔸فروسان: ۱۴ میلی گرم آهن

دیدگاهتان را بنویسید