سلامت روان

65مطلب موجود می باشد.
اخبار پزشکی

چرا پشت سر دیگران حرف می‌زنیم؟


بیشتر افراد گهگاه پشت سر دیگران حرف می‌زنند، اما کمتر کسی حاضر است اعتراف کند که اصلا اهل غیبت‌ کردن است. برخی پژوهشگران می‌گویند حرف زدن پشت…

سلامت روان

چرا کودکان ناخن می جوند


آمارها نشان داده است که ناخن جویدن در نوجوانان با افزایش قابل توجه رفتارهای بدون تمرکز و بروز مشکلاتی در مراحل گذر در زندگی فردی و احساس…